Vår på Torkö

Vår Tulpaner

Havsutsikt

Backsippor

Vitsippor

Utsikt från Lilla Klostergalleriet

Gulsippor

Torkö väg